AKTUALNOŚCI


NASZE TRASY


Odolanów - Potasznia
Długość – 16,5 km
Czas spływu – ok. 5 godz.

Barycz początkowo płynie uregulowanym wąskim korytem wśród Łąk Odolanowskich, za Wróblińcem wpływa w obszary leśne, które powoli ustępują miejsca łąkom.

Potasznia – Sławoszowice
Długość – 15(17) km
Czas spływu – ok. 6 godz.

Barycz biegnie głównie przez tereny rolnicze. Przed Lelikowem mijamy Jaz Gądkowice - okresowo opuszczany. Mijając 4 dopływy Baryczy, dopływamy do Jazu Sławoszowice.

Milicz – Sułów
Długość – 10 km
Czas spływu – ok. 3 godz.

Płynąc tą trasą, opłyniemy Zespół Pałocowo-Parkowy z Pałacem Maltzanów i ruinami zamku. Kolejnym przystankiem może być Ostoja Konika Polskiego. Spływ kończy się przed jazem Sułów

Sułów – Żmigród
Długość – 21 km
Czas spływu – ok. 7 godz.

Za jazem Sułów w okolicy jazu Niezgoda, latem występuje niski stan wody. Dalej rzeka prowadzi nas do drewnianego jazu Niezgoda. Zwieńczeniem spływu jest jaz Osiek, zwany także jazem Biedaczka.

Sułów – Ruda Żmigrodzka
Długość – 15 km
Czas spływu – ok. 5 godz.

Odcinek przebiega przez Rezerwat Przyrody "Stawy Milickie" obowiązuje zakaz pływania w granicach Rezerwatu w terminie 15.03-01.08 (Jest to okres lęgowy ptaków). Trasa jest wąska i mocno zarośnięta.

Nie można wyświetlić mapy rzeki, kliknij f5 na klawiaturze.

Nasz sprzęt


Kajaki

Kamizelki

Wiosła

Torby


OFERTA


Szukając wypoczynku w ciszy i spokoju zapraszamy Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ludzi ceniących bezpośredni kontakt z naturą i przyrodą zapraszamy do popływania na kajakach w Dolinie Baryczy w Miliczu. Do dyspozycji mamy 20 kajaków tj.: 13 nowych profesjonalnych kajaków "Sprintera 2", 6 nowych kajaków Caymann oraz 1 kajak jednoosobowy Smart od firmy Roteko, wersja ta została dopracowana na podstawie wieloletnich testów i opinii klientów indywidualnych i wypożyczalni, w standardzie 2+1 (dziecko jako 3 osoba), wszystkie kajaki posiadają pełen osprzęt: wiosła, kamizelki,torby wodoszczelne do przechowywania tak, aby bez problemu mogli Państwo przewieź ze sobą np. prowiant na piknik.Dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas spływu zapewniamy kamizelki asekuracyjne w różnych rozmiarach a dla najmłodszych miłośników spływów zapewniamy kamizelki ratunkowe . Wszystkie kajaki są nowe, wykonane z polietylenu – jest to gwarancją wytrzymałości i niezawodności. Wiosła skrętne, które umożliwią sterowanie kajakiem , są wykonane z aluminium – dzięki temu są lekkie i poręczne. Każdy uczestnik spływu otrzymuje profesjonalną obsługę, przewodnik po spływach. Mówimy w języku niemieckim . Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" jest parkiem ponadregionalnym. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego (80%) i wielkopolskiego(20%), położony między Żmigrodem i Odolanowem. Został powołany rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. Jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce, jego powierzchnia całkowita parku wynosi 87 040 ha(część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Dolnośląska część parku znajduje się w odległości ponad 60 km na północ od Wrocławia, obejmując gminy: Milicz, Krośnice, Żmigród, Cieszków, Twardogóra, Trzebnica i Prusice. Trzon Parku stanowią jednak trzy pierwsze gminy. Obejmuje swoim zasięgiem 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Lasy występujące w obrębie parku należą do nadleśnictw Milicz i Żmigród(część dolnośląska). Główną rzeką tego obszaru jest Barycz stanowiąca największy prawobrzeżny dopływ Odry na terenie Dolnego Śląska. Znaczna część doliny porośnięta jest lasami. Pomiędzy nimi znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Słaba jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo niewielkiego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i małego zagęszczenia ludności.


CENNIK


Kajak dwuosobowy 70 PLN / dzień (pn. – pt.)

80 PLN / dzień (sob. – nd. i święta)

Dostarczenie i odbiór sprzętu

Milicz – Sułów 100 PLN

Milicz – Ruda Sułowska 150 PLN

Potasznia – Sławoszowice 140 PLN

Odolanów – Sławoszowice 150 PLN

Milicz – Żmigród 170 PLN


GALERIA


Regulamin


Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt w wypożyczalni: Strzałka:
1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
3. Każdy wypożyczający powinien zabrać ze sobą kamizelkę asekuracyjną ,i nie zdejmować jej w czasie przebywania na wodzie
4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
Postanowienia końcowe:
1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody wywołane siłami natury.
4. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów
muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy..
6. Każdy uczestnik spływu zobowiązuje się do przestrzegania zasad zakazu spożywania napojów alkoholowych w czasie trwania spływu.
7. Każdy wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wioseł, kamizelek lub kajaka zamawiający ponosi odpowiedzialność finansową do wysokości wartości wypożyczonego sprzętu.
8. Kajaki wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych kajaków, liczby dni i kosztów ewentualnego transportu osób i kajaków.
9. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni zaliczka nie podlega zwrotowi.
10. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

5 Niezbędnych rzeczy na kajak


1. Ochrona przeciwko promieniom słonecznym - krem z filtrem UV, kapelusz i okulary.

2. Buty przystosowane do chodzenia w trudnych warunkach i odporne na wilgoć.

3. Prowiant - pożywny i wartościowy posiłek w warunkach spływu.

4. Dobry humor i chęć przeżycia przygody - czyli dobre nastawienie na rozrywki podczas spływu kajakowego.

5. Ochrona przed wodą - opakowania wodoszczelne i ubrania chroniące przed deszczem oraz odzież na zmianę.

KONTAKT


E-mail: kontakt@kajakimilicz.eu

Tel.: 781 659 660

Tel.: 71 38 48 854

Konto Bankowe: 26 1020 5297 0000 1902 0022 1481

Mapa